Ψυχολόγος - Μετεκπαιδευθείσα (MSc) & Υπ. Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπ/μίου Αθηνών

Η ψυχική οδύνη σε συνάρτηση με το πολιτισμικό σύστημα.

Η ψυχική νόσος δεν είναι αποτέλεσμα μεμονωμένων ατομικών παραγόντων ή του ατομιστικού βιολογισμού που αναπαράγεται στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο άνθρωπος κυριαρχείται από συστήματα πολιτισμικά, πολιτικά και κοινωνικά, τα οποία αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους στην αναπαραγωγή του τραύματος και της ψυχικής οδύνης.
 
Εξίσου, η προσωπικότητα κατασκευάζεται πολιτισμικά μέσα από πολυσύνθετους κοινωνικούς σχηματισμούς που τέμνονται με τα ατομικά βιώματα. Επομένως, η αίσθηση του εαυτού δεν υπόκειται αποκλειστικά στην ατομική εμπειρία αλλά στις συγκρίσεις ή συγκρούσεις που αναπαράγονται εντός ενός αξιακού συστήματος σχέσεων και διαντιδράσεων του εκάστοτε κοινωνικού πλαισίου. Αυτά τα κοινωνικά πλαίσια θέτουν τα ατομικά και κοινωνικά αδιέξοδα που μπορεί να δημιουργήσουν ακραία εσωτερική και κοινωνική πίεση που συντελεί καθοριστικά στην ανάπτυξη των ψυχό-σωματικών συμπτωμάτων και των καταθλιπτικών συμπεριφορών.
 
"Ο άνθρωπος που ζει στο σύγχρονο κόσμο φθάνει πολλές φορές σε τραγικό αδιέξοδο.Έχει χάσει το νόημα της ζωής του. Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει στο ερώτημα 'γιατί ζω' προδιαγράφει και τη στάση του στα επιμέρους προβλήματα."