Αρχική / Νέα / Το άγχος στο εργασιακό περιβάλλον

Το άγχος στο εργασιακό περιβάλλον

Το άγχος στο εργασιακό περιβάλλον

 ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το άγχος στο εργασιακό περιβάλλον είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στις μέρες μας. Ανυπολόγιστες, όμως, είναι οι επιπτώσεις όταν το άγχος λάβει ακραίες μορφές, όπως κρίση πανικού, ψυχοσωματικά συμπτώματα, ευάλωτη εικόνα του εαυτού κ.ο.κ.

 
Ο άνθρωπος στις μέρες μας καλείται να επιτελέσει επαγγελματικά καθήκοντα τα οποία τον φέρνουν σε μια σχέση αντιπαράθεσης με τον εαυτό του. Καθώς είναι δυνατό να βιώσει μια βαθιά σύγκρουση ανάμεσα σε πιεστικά επαγγελματικά γεγονότα και στην ηθική του. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μια διατάραξη ανάμεσα στον ηθικό του κώδικα και ταυτόχρονα στο συναισθηματικό του κόσμο.
 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πώς όταν τα άτομα καλεστούν να επιτύχουν ανταγωνιστικούς στόχους και στην πίεση για επίτευξη αυτών, βιώνουν μια αποδιοργανωτική εικόνα του εαυτού.
 
Συχνά το άτομο μέσα από μια επαγγελματική πίεση είναι δυνατό να υιοθετήσει ένα σύστημα συμπεριφορών που προσομοιάζει με τα στοιχεία και τις συμπεριφορές ενός ‘ανθρώπου ρομπότ’. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο πλήττεται από την ακύρωση του εαυτού του, προς υιοθέτηση κάποιου ‘ξένου-εικονικού’.