Αρχική / Υπηρεσίες / Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων

Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων

Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων

Όπως ο ενήλικας έτσι και το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του εντάσσεται σε ένα ευρύ κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο. Η παιδική ηλικία του παιδιού και η ερχόμενη εφηβεία είναι συνδεδεμένες με το εκάστοτε πλαίσιο της κοινωνίας.

Το παιδί αλληλοεπιδρά με την οικογένεια, το σχολείο, τους συνομήλικους κ.ο.κ., καθώς αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου οικολογικού συστήματος. Αυτό το οικολογικό σύστημά του παιδιού εντάσσεται εντός του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις του παιδιού αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.
 
Μέσα από ένα σύνολο αλληλοεπιδράσεων, εντός ενός οικολογικού συστήματος, μπορεί να συμβούν διάφορα γεγονότα τα οποία να επηρεάσουν την εξέλιξη του παιδιού/εφήβου. Αυτά τα γεγονότα μπορεί να αφορούν το ίδιο το παιδί, το εγγύτερο οικογενειακό πλαίσιο αλλά και το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον καθώς λαμβάνουν χώρα στο εκάστοτε κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο.
 
Η αντίληψη του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου είναι ουσιώδης και πολλές φορές μας οδηγεί να ξεπεράσουμε εμπόδια των οποίων η λύση μοιάζει αδύνατη. Οι γονείς του παιδιού φέρουν στο σήμερα τη δική τους παιδική ηλικία. Ένα σύνολο προτύπων, ένα πλέγμα σχέσεων και μια εμπειρία με διάρκεια στο χρόνο, η οποία επανέρχεται στο σήμερα. Γι’ αυτό το λόγο, η βοήθεια των γονιών είναι βασική για την εξέλιξη του παιδιού τους.
 
Η εξέλιξη του παιδιού μπορεί να επηρεαστεί και από απρόοπτα γεγονότα τα οποία είναι δυνατό να επηρεάσουν τη ζωή ενός παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται εξιδεικευμένη κατά περίπτωση πλαισίωση του παιδιού από την/τον Ψυχολόγο.
 
Το παιδί είναι δυνατό να παρουσιάσει μια σειρά συμπτωμάτων λ.χ. ενούρηση, εγκόρπιση, ψυχοσωματικά συμπτώματα, διάσπαση, τραυλισμός, σχολική αποτυχία, αλαλία κ.ο.κ. Πολλές φορές το σύμπτωμα  είναι ένας τρόπος να ‘’μιλήσει το παιδί’’ και να κοινοποιήσει σε εμάς το πρόβλημά του. Από την άλλη πλευρά, το παιδί μπορεί να παρουσιάσει μια σειρά προβλημάτων που μεταφορικά θα μπορούσαμε να τα προσομοιάσουμε ως μια πολυκατοικία όπου ‘δομή, θεμέλια, διαμερίσματα, εμφάνιση πολυκατοικίας, παράθυρα κ.λ.π. έχουν μια συγκεκριμένη στιβαρή και ανθεκτική υπόσταση’ λ.χ. αυτισμός, παιδική ψύχωση. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία μας δείχνει ότι τίποτα δεν είναι αμετάβλητο.
 
Η απελευθέρωση του παιδιού δεν είναι μύθος, γι’ αυτό το λόγο μπορούμε να δούμε ένα παιδί να βγαίνει νικητής μετά από μια ολοκληρωμένη παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών.
 
 
Επιστημονικά αντικείμενα και θέματα:Το γραφείο παρέχει εξατομικευμένες ή σε συνδυασμό με την οικογένεια υπηρεσίες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού/εφήβου ή της οικογένειας & ενήλικα.