Αρχική / Νέα / Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία

Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία

Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία
 
 
Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα σύγχρονο πρόβλημα για το παιδί, τον έφηβο και την οικογένειά του. Η παχυσαρκία δεν είναι απλά ένα ατομικό και οικογενειακό πρόβλημα αλλά αφορά ολόκληρο το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο του παιδιού. Σε κάποιους άλλους πολιτισμούς, η παχυσαρκία εμφανίζεται σπάνια ή καθόλου.
 
Στην παιδική παχυσαρκία το παιδί έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος από το κανονικό και υπάρχει περίπτωση αυτή η κατάσταση να επιδεινωθεί. Το παιδί, συνήθως, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φαγητού, σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Ενδεχομένως, να εμφανιστούν και επεισόδια υπερφαγίας. Σε αυτή την περίπτωση, η ποσότητα της τροφής είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας του κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Το παιδί τρώει το φαγητό του χωρίς να μπορεί να έχει κάποιο έλεγχο ή να σταματήσει να τρώει. Το παιδί τρώει σε βαθμό που θα αισθανθεί κάποια δυσφορία. Πολλές φορές η δυσφορία συνοδεύεται και από το αίσθημα της αηδίας για τον εαυτό του.
 
Η παιδική παχυσαρκία μπορεί να αντανακλά την προβληματική ολόκληρης της οικογένειας καθώς παίζει το δικό της ρόλο τόσο για το παιδί όσο και την οικογένειά του.
 
 
Βλέπουμε συχνά τα προγράμματα διαίτης παιδιών και εφήβων να αποτυγχάνουν , απογοητεύοντας τους ανθρώπους που προσπαθούν να συνδράμουν με τη βοήθειά τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο όταν ακούμε μητέρες με παιδιά στην εφηβεία να παραπονιούνται πως τίποτα δεν λειτουργεί, καθώς το παιδί αδυνατεί να χάσει το περιττό βάρος. Τι συμβαίνει λοιπόν και όλα αποτυγχάνουν;
 
Πίσω από μια παχυσαρκία συχνά κρύβονται ψυχολογικοί λόγοι και αιτίες. 
 
Πολλές φορές πίσω από την ακατάσχετη ποσότητα τροφής βρίσκονται κρυμμένες επιθυμίες. Οι επιθυμίες έχουν συνειδητό αλλά και ασυνείδητο νόημα, για το λόγο αυτό είναι τόσο ισχυρές.
 
Όταν το παιδί μας δείχνει με κάθε τρόπο ότι δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει, θα πρέπει να κατανοήσουμε το ασυνείδητο νόημα της επιθυμίας. Και αυτό σίγουρα είναι κάτι που πολλές φορές το παιδί δεν μπορεί να το ελέγξει. Σε αυτή τη βάση είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των γονιών στη βοήθεια του παιδιού τους και η συνεργασία με την Ψυχολόγο του παιδιού.
 
Επιπρόσθετα, το παιδί-όπως και ο ενήλικας- μέσω της παχυσαρκίας, μας εκφράζει μια διαταραγμένη εικόνα σε σχέση με το σώμα του. Το σώμα μπορεί να γίνει ‘σάκος του μποξ’, να υπάρχουν θέματα αρνητικής εικόνας ως προς το φύλο, με το βάρος να προσπαθούμε να συγκαλύψουμε τραύματα, να υπάρχουν θέματα αυτοεκτίμησης, κατάθλιψης κ.ο.κ.
 
Στα σύγχρονα πολιτισμικά περιβάλλοντα συχνά συμβαίνει τα παιδιά να μην βρίσκουν νόημα στη ζωή τους, να μην απολαμβάνουν και να αδυνατούν να βιώσουν ουσιαστικά την παιδική τους ηλικία. Αυτή η έλλειψη νοήματος, η οποία μπορεί να εκφράζεται μέσω της παχυσαρκίας για το παιδί, μπορεί να αντανακλά την αντίστοιχη έλλειψη νοήματος για τους ίδιους τους γονείς, τις σύγχρονες αξίες και τις σύγχρονες απαιτήσεις της ζωής.

 Το θέμα της παχυσαρκίας απαιτεί μια συνολική εκτίμηση του ατόμου, του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου.