Αρχική / Νέα / Στερεοτυπία και Ιδιαίτερα Ενδιαφέροντα

Στερεοτυπία και Ιδιαίτερα Ενδιαφέροντα

Στερεοτυπία  και Ιδιαίτερα Ενδιαφέροντα

 Η στερεοτυπία και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού

Η στερεοτυπία αποτελεί μια συνεχή επαναλαμβανόμενη κίνηση ή συνδυασμό κινήσεων που συχνά συνδυάζονται με ένα ιδιαίτερο ή μια σειρά ιδιαίτερων ενδιαφερόντων στο παιδί.
 
Σε αυτό το κείμενο θα μιλήσουμε για την ψυχολογική βάση των στερεοτυπιών και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων του παιδιού. Οι πιο πολλές στερεοτυπίες και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες.
 
Το παιδί μέσα από μία στερεοτυπία συχνά εκφράζει ένα δικό του τρόπο να ξεκουράζεται, να υπάρχει. Η στερεοτυπία αποτελεί για το παιδί το σημαντικότερο τρόπο για να αφουγκράζεται τον εαυτό του. Συχνά, οι στερεοτυπίες αποτελούν μία κίνηση αναζωογόνησης για το παιδί καθώς περνά από μια παθητική κατάσταση σε μια ζωτική- έστω ελάχιστη, ενεργητική θέση.
 
Οι στερεοτυπίες, που οφείλονται σε ψυχολογικούς λόγους, παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Έτσι, ένα παιδί μπορεί να χτυπά το τραπέζι και ένα άλλο να δημιουργεί ήχο χτυπώντας συγκεκριμένα αντικείμενα κ.ο.κ. Η σημασία ενός χτύπου από τον άλλον μπορεί να διαφέρει ριζικά από το ένα παιδί στο άλλο.
Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού συχνά συνδυάζονται με στερεοτυπίες αλλά μπορεί να υπάρχουν και μόνα τους.
 
Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του παιδιού αποτελούν έναν κόσμο που το παιδί επιλέγει για διαφόρους λόγους. Ένας λόγος είναι η αναζήτηση νοήματος μέσα από αυτόν τον κόσμο. Στην ουσία το παιδί συχνά μας κοινωνεί μια σειρά από αλήθειες μέσα από αυτόν τον κόσμο.
 
Με την επιλογή των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων το παιδί μπορεί και διαχωρίζει τον εαυτό του, δημιουργεί, μας μιλά για τις δυνατότητες και επιθυμίες του. Μιλά για τις συγκρούσεις του, όχι μόνο τις δικές του, αλλά και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας που ζει.
Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι ένας τόπος και χρόνος ζωής.
 
Η στερεοτυπία και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού πολλές φορές αποτελούν το μοναδικό στήριγμά του και είναι σημαντικό για την ψυχική του ισορροπία να διατηρήσει αυτά τα στηρίγματα.