Αρχική / Νέα / Εαυτός και μάθηση

Εαυτός και μάθηση

Εαυτός και μάθηση

 

Η τραυματική εικόνα του εαυτού και η μάθηση

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την τραυματική εικόνα του εαυτού μέσα από ένα σύνολο αρνητικών βιωμάτων, αυτοαντιλήψεων, αυτό-αξιολογήσεων, αυτοεκτιμήσεων που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του.

Όταν η σύλληψη της εικόνας του εαυτού βιώνεται μέσα από μια τραυματική διάσταση, συν τοις άλλοις, το παιδί ή ο έφηβος μπορεί να αδυνατεί να εκτελέσει ένα έργο ή να αποτυγχάνει επανειλημμένα.

Ουσιαστικά το άτομο προσλαμβάνει και κατανοεί τον εαυτό του μέσα από μια κατακερματισμένη αντίληψη. Η κατακερματισμένη αντίληψη προκαλεί σύγχυση, εντάσσει το άτομο σε ένα χάος και πλήττει τη ζωτική του ενέργεια.

 

Σε αυτό το σημείο της έλλειψης της ζωτικής του ενέργειας το παιδί ή ο έφηβος έρχεται αντιμέτωπος με σοβαρά θέματα για την ψυχική του υγεία. Τα ψυχολογικά προβλήματα που αναπτύσσει μπορεί να κάνουν τη μάθηση αδύνατη.

Η κατάσταση αυτή είναι δυνατό να αλλάξει. Το παιδί να καταφέρει να ανακατασκευάσει τη ρωγμή του εαυτού του  και να συνεχίσει ευτυχισμένο.