Αρχική / Νέα / Αρνούμαι να μάθω!!

Αρνούμαι να μάθω!!

Αρνούμαι να μάθω!!

 

Η σημασία της ψυχολογικής άρνησης στη σχολική μάθηση είναι ουσιώδης στην κατανόηση της σχολικής αποτυχίας.

 
Συχνά πίσω από ένα παιδί που δεν μπορεί να διαβάσει, να γράψει και γενικότερα να προχωρήσει στο σχολείο μπορεί να κρύβεται η άρνησή του να υπαχθεί σε ένα σύστημα όπως αυτό του σχολείου.
 
Η άρνηση του παιδιού μπορεί να σχετίζεται με συγκεκριμένα συμπλέγματα που παρατηρούνται εντός του οικογενειακού του πλαισίου, του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτισμικού.
 
Είναι πολύ σημαντικό, μαζί με την βοήθεια των γονέων, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις αντιστάσεις του παιδιού στη μάθηση ώστε να μπορέσει το παιδί να προχωρήσει στο σχολείο.
 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, όταν προσεγγίσουμε τις ρίζες της αντίστασης του παιδιού να δούμε μία μεγάλη πρόοδό του στο σχολείο. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα συνυπολογίσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από μια πολιτισμική λογική για το τι είναι μάθηση.